Thriive đồng hành cùng những doanh nghiệp có chủ là người khuyết tật

Chương trình Thriive, vẫn sứ mệnh và trách nhiệm cộng đồng,nhưng với một nhiệm vụ khác, cụ thể hơn đối với đối tượng doanh nghiệp tuyển chọn mới trong năm 2019.


– Từ năm 2005 cho đến nay, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, hướng tới cộng đồng luôn là nhiệm vụ chủ đạo của Thriive Hà Nội. Trong các doanh nghiệp được Thriive tài trợ, có một nhóm doanh nghiệp với những người chủ là người khiếm khuyết về hình thể, nhưng không hề thua kém ai về điều hành doanh nghiệp cũng như đóng góp tích cực cho xã hội.Có một điểm đặc biệt ở những doanh nghiệp này đó chính là những tác động to lớn của họ đối với cộng đồng người khuyết tật nói riêng, bởi giữa họ có một sợi dây kết nối đặc biệt xây dựng từ sự đồng cảm.

Vợ chồng chủ Doanh nghiệp Xã Hội Ngân Hà Xanh cùng học viên trong khóa học đồ họa miễn phí
Chị Thương và học viên Nguyễn Thị Như Quỳnh trong khóa dạy nghề cuốn giấy thủ công

– Nhận rõ tầm quan trọng và những tác động to lớn của những doanh nghiệp này không chỉ với cộng đồng người khuyết tật mà còn đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội, Thriive Hà Nội với một định hướng mới, rõ ràng hơn, đã thống nhất cùng với Thriive Hoa Kỳ về việc tiếp tục Chương trình Thriive nhưng sẽ chỉ trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội, có chủ là những người khuyết tật.

Chị Thương ( người phụ nữ nằm trên xe lăn) – Chủ DN XH Thương Thương Handmade cùng BĐP Thriive HN và Đoàn Thriive Hoa Kỳ.

– Cùng xem video về Những chủ doanh nghiệp đầy tài năng và bản lĩnh đã tham gia Chương trình Thriive Hà Nội, với những hình ảnh được ghi lại bởi Truyền hình Nhân dân:

https://www.youtube.com/watch?v=7HuzPAzIvDA&feature=youtu.be