Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Economic Development Studies – CEDS) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.
Với 3 định hướng phát triển chính: nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và dịch vụ, CEDS được tổ chức hoạt động theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt với mạng lưới cộng tác viên rộng rãi trong và ngoài nước gồm các giáo sư, nhà quản lý và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.

CEDS đã tạo lập được những mối quan hệ bền chặt với các bộ, ngành, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài để tổ chức, xây dựng, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án có tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Nghiên cứu: CEDS đã triển khai nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu có tầm ảnh hưởng sâu rộng về kinh tế phát triển và các lĩnh vực có liên quan như phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam; nhân cách doanh nhân và văn hoá kinh doanh ở Việt Nam…
2. Đào tạo: Nắm bắt được nhu cầu và ý thức được về năng lực của mình, CEDS đã tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về hội nhập, về lãnh đạo, kỹ năng quản lý cho các cán bộ trung và cao cấp của các bộ/ngành và các doanh nghiệp. Ngoài ra, CEDS còn tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các tổ chức và cá nhân.
3. Dự án cho vay không lãi suất: CEDS là đơn vị điều phối Chương trình Thriive do Hoa Kỳ tài trợ. Dự án này cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vay vốn không lãi suất để đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến phục vụ mục đích phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời tuyển thêm nhân công. Trong vòng 2 năm, các doanh nghiệp phải tiến hành trả nợ dưới hình thức cung cấp miễn phí các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho người nghèo.
4. Hội nghị, hội thảo: CEDS phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế tổ chức nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, trao đổi học thuật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững, tiêu biểu như Hội nghị quốc tế về Biến đổi khí hậu, Hội thảo về vấn đề chống bán phá giá các sản phẩm của Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội thảo quốc tế về các vấn đề môi trường của Việt Nam…
5. Dịch vụ tư vấn: Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ vào thực tiễn thông qua các hoạt động tư vấn và dịch vụ là thế mạnh của CEDS. Với đội ngũ chuyên gia đông đảo, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và mạng lưới hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, CEDS có đủ năng lực thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của các bộ/ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
6. Các hoạt động khác: Với mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế hoạt động trên nhiều lĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo, kinh doanh, hỗ trợ nhân đạo… CEDS có đầy đủ khả năng để xây dựng và tổ chức các chương trình dựa trên nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.