NATEC-TSC mời doanh nghiệp tham dự đào tạo tháng 2-3-4/2023 (hỗ trợ 100% học phí)

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, vận hành trong kỷ nguyên số và CMCN 4.0, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức và gửi lời mời đến TS Phạm Vũ Thắng – Giám đốc Quỹ học bổng và đầu tư Interhands, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (CEDS), Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) tham gia các chương trình đào tạo:

  1. Chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp:từ chiều 28/02/2023 đến sáng 02/3/2023 (04 buổi) tại TP. Hồ Chí Minh
  1. Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp: chiều 02/3/2023 tại TP. Hồ Chí Minh
  1. Ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp: ngày 18/4/2023 (02 buổi) tại Hà Nội
  2. Quản trị truyền thông cho doanh nghiệp: ngày 19/4/2023 (02 buổi) tại Hà Nội
TSC-NATEC hỗ trợ học phí tham dự.
Kính mời các Quý Doanh Nghiệp quan tâm đăng ký tại link: https://forms.gle/hHEPRhHz2EMf3D2Y8