Giới thiệu dự án

Thriive là chương trình từ thiện có trụ sở tại Ketchum, bang Idaho, Hoa Kỳ, hoạt động tại 5 nước khác nhau trên thế giới là Guatemala, Kenya, Palestine, Nicaragua, và Việt Nam (Huế và Hà Nội). Thriive hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Thriive cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn không lãi suất để mua sắm máy móc, trang thiết bị sản xuất, tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Vốn vay được hoàn trả bằng việc trao tặng sản phẩm, dịch vụ hoặc đào tạo nghề từ thiện cho cộng đồng.

Hỗ trợ cộng đồng phát triển kinh tế tự chủ và bền vững
Hỗ trợ cộng đồng phát triển kinh tế tự chủ và bền vững
Thriive tạo tác động kép tới cộng đồng giúp thoát nghèo bền vững

Thriive Hà Nội là chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Thriive Hoa Kỳ, hoạt động từ năm 2005. Qua 11 giai đoạn (mỗi giai đoạn thực hiện trong 2 năm), Thriive Hà Nội đã giúp đỡ 116 doanh nghiệp vay vốn của chương trình. Dự án đã giúp tạo thêm công ăn việc làm cho hơn 1.446 lao động mới và hơn 120.000 người dân nghèo tại 21 tỉnh phía Bắc đã nhận được sản phẩm, dịch vụ từ thiện của chương trình. Đối tượng được hưởng lợi từ hoạt động trả nợ là những cộng đồng yếu thế như: người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người già, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn… 50% doanh nghiệp Thriive do nữ làm chủ. Các doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 42%/năm. Hơn 58% số doanh nghiệp được vay vốn tiếp tục các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vốn vay của chương trình.