Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

  Địa chỉ: Phòng 202, nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  Phone: 0888 15 9099

  Email: thriive.hanoi@gmail.com

Form liên hệ