Các dự án nghiên cứu

CEDS chủ trì dự án điều tra sinh viên tài năng tốt nghiệp từ năm 1975-2005. Dự án tiến hành điều tra các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa trong các trường đại học của 3 miền Bắc, Trung, Nam và các sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế từ năm 1975 đến 2005.

Quá trình điều tra sẽ gồm 3 phần chính: Điều tra, phân tích kết quả điều tra và kiến nghị…Read More