Nhận máy móc từ Thriive, doanh nghiệp như được “mọc thêm cánh’

Tiếp nối 14 hoạt động của dự án Thriive, từ năm 2019, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN tiếp tục hợp tác và điều phối Chương trình Thriive với một sứ mệnh mới là hỗ trợ các doanh nghiệp có yếu tố người khuyết tật.

Anh Lê Huy Tích, chủ doanh nghiệp Xe điện NKT và máy tiện phay đa năng được hỗ trợ từ Thriive

Kết thúc vòng tuyển chọn và chọn ra 4 doanh nghiệp là thành viên của Chương trình Thriive 2019, CEDS đã hỗ trợ và xúc tiến cùng 4 doanh nghiệp: One day Software, T&T, doanh nghiệp xã hội lớp học đặc biệt Cánh Diều và Xe điện NKT tiến hành làm hồ sơ và thủ tục giải ngân. Tính đến ngày 6/2/2020, cả 4 doanh nghiệp trên đã được trang bị các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. ứng với nhu cầu của mỗi doanh nghiệp như laptop, máy chủ đối với các doanh nghiệp về phát triển phần mềm như T&T, One day Software, các loại máy in, máy ép plastic,.. phục vụ sản xuất học liệu giáo dục của doanh nghiệp Cánh diều, máy hàn, máy tiện,.. cho ngành cơ khí của Xe điện NKT.

Anh Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc doanh nghiệp One day Software chia sẻ với Ban điều phối Chương trình Thriive: “Sau một tuần bắt đầu sử dụng máy móc mới được hỗ trợ từ Dự án Thriive, chúng tôi có những cảm nhận chung như sau: thời gian xử lý công việc được rút ngắn đáng kể, các thiết bị đáp ứng các nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp. Đặc biệt, với tâm lý ít phải chờ đợi do máy móc chậm chạm như trước, anh chị em nhân viên cũng lao động trong tâm thế vui vẻ và thoải mái hơn, đó là điều tôi cảm nhận được rõ ràng nhất”.

Chị Thy, chủ doanh nghiệp T&T ( ngoài cùng bên phải) và nhân viên đang sử dụng laptop từ Chương trình Thriive
Anh Nguyễn Văn Giáp và anh Nguyễn Văn Cảnh, chủ doanh nghiệp One day Software nhận máy chủ và dàn laptop mới từ Thriive

Chứng kiến niềm hân hoan khi nhận máy móc mới của các chủ doanh nghiệp Thriive 2019, Ban điều phối Chương trình Thriive Hà Nội cũng hy vọng, cùng với những kiến thức từ các lớp học về kế toán và quản trị doanh nghiệp, máy móc mới sẽ là nguồn lực và nguồn động viên to lớn thúc đẩy tăng trưởng năng suất và sự phát triển của các doanh nghiệp Thriive.

 

Phương Thảo

 

——————–

Receiving machines from Thriive, businesses “growing wings”

After selection rounds, CEDS has chosen 4 businesses to get support from the Program, including: One day Software, T&T, The Kite (social enterprise of special classes) and The PWDs electric vehicles. By February 6th, 2020, all four enterprises have been equipped with machines and equipment for business production and development, which meet the needs of each business such as laptops, servers printers, plastic presses, welding machines, lathes etc.

Mr. Le Huy Tich, NKT electric vehicle’s business owner with milling and lathe machine supported by Thriive

Mr. Nguyen Van Giap, Director of One day Software, shared with the representatives of Thriive Program “After a week of using new machines supported by the Thriive Project, the processing time is greatly reduced, the equipment also help to improve productivity and the employees also work in a happier and more comfortable mood.”

Ms Thy, T&T business owner (right) and employees are using laptops from the Thriive Program
Mr. Nguyen Van Giap and Mr. Nguyen Van Canh, business owners of One day Software received the new server and laptop from Thriive

Seeing significant changes brought by Thriive to social enterprises in Vietnam has raised hope for the CEDS in helping boost productivity growth and the development of businesses in coming time.

Kim Tu