Sử dụng lao động người khuyết tật, doanh nghiệp sẽ được tài trợ lớn từ Thriive Hà Nội

Từ năm 2005 cho đến nay, Dự án Thriive Hà Nội (dự án hợp tác giữa Thriive Hòa Kỳ và Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN) vẫn luôn đi liền với trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh, hướng tới hỗ trợ cộng đồng bằng hai hình thức trao tặng sản phẩm, dịch vụ và tạo mới công ăn việc làm. Năm 2019, dự án sẽ đổi mới nhiều hình thức hỗ trợ và tăng thêm tài trợ để doanh nghiệp xã hội giúp đỡ được nhiều người khuyết tật hơn nữa.

Kiên và Loan, 2 học viên khiếm thính trong khóa đào tạo may của Babu hiện đã thành lao động chính của DN

Đối với Thriive 2019, cùng với sự đồng thuận của đối tác là Thriive Hoa Kỳ, Thriive Hà Nội mong muốn tài trợ các doanh nghiệp có chủ là người khuyết tật hoặc có phần lớn nhân công là người khuyết tật và hướng tới tuyển dụng những người khuyết tật .Thông qua các hoạt động trả nợ vốn vay cho Thriive, các chủ Doanh nghiệp đã tìm và hỗ trợ những người hưởng lợi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có cả cộng đồng những người khuyết tật.

Sử dụng lao động người khuyết tật và dạy nghề cho họ, giúp họ có một công việc ổn định và có một thu nhâp bền vững là một trong những sứ mệnh của Thriive, mặc dù đó là một nhiệm vụ không dễ dàng. Rất ít doanh nghiệp chọn đào tạo và tuyển chọn đối tượng lao động là người khuyết tật bởi quan điểm người khuyết tật có sức đóng góp ít, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên đã có những Doanh nghiệp vượt qua e ngại này, như trường hợp của Doanh nghiệp Babu (Doanh nghiệp Thriive 2017) và Xưởng may Thùy Dung (Doanh nghiệp Thriive 2018) cung cấp khóa học may cơ bản với sự tham gia của những bạn trẻ khiếm thính. Hai doanh nghiệp này đều có chủ là người bình thường, chưa bao giờ sử dụng lao động là người khuyết tật, đã vượt qua trở ngại để đào tạo và tuyển dụng họ như lao động chính trong doanh nghiệp (Doanh nghiệp Babu). Ngoài nghĩa vụ trả nợ cho Chương trình Thriive, đây cũng chính là cơ hội to lớn cho họ thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Các doanh nghiệp với các điều kiện như chúng tôi nêu trên, có nguyện vọng được hỗ trợ máy móc trang thiết bị và mong muốn tham gia Thriive 2019, vui lòng đăng ký tại đây:

Phương Thảo