Hội thảo về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nhận được lời mời của ông Hà Việt Quân – Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Uỷ Ban Dân tộc. Ngày 24/11/2022; Đại diện Quỹ học bổng Interhands có  Ông Phạm Vũ Thắng, Bà Nguyễn Thị Hương Huyền và Bà Nguyễn Thị Kiều Việt tham gia Hội Thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
image.png

image.png

Hội thảo có sự tham gia của một số đại biểu là thành viên chủ chốt trong cơ quan chính phủ và nhiều tổ chức nổi bật khắp cả nước.

image.png
Bà Nguyễn Thị Hương Huyền được vinh dự chia sẻ về Quỹ học bổng Interhands tại hội thảo. Tất cả các đại biểu tham dự đều rất quan tâm về hoạt động của Quỹ Interhands. Các đại biểu cũng rất phấn khởi khi được biết về câu chuyện của các bạn học sinh, sinh viên trong Quỹ và đặc biệt câu chuyện về em Sùng Thị Chùa, cựu sinh viên của Quỹ – như là một ví dụ điển hình.
image.png
image.png
Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tất cả các đại biểu đều có cơ hội được chia sẻ và học hỏi nhau.