CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ IDEAS 2013 – 2014

Đại Sứ quán Ireland xin thông báo Chương trình học bổng thuộc Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS) năm 2013 và dành cho khóa học thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh, tài chính và các ngành khoa học khác tại trường Đại học Kinh tế UCD Michael Smurfit tại Dublin, Ireland . Chương trình MBA của trường Đại học Kinh tế UCD Michael Smurfit được Economist Intelligence Unit xếp hạng thứ 38 trên thế giới và thứ 12 tại Châu Âu.

Quy trình xin học bổng bao gồm hai giai đoạn

Giai đoạn 1: Chấp nhận của trường UCD: nộp đơn trên mạng và phỏng vấn qua điện thoại. Hạn nộp hồ sơ:

Ngày 13 tháng 11 năm 2012: Hết hạn nộp hồ sơ vòng 1
Ngày 18 tháng 01 năm 2013: HẾT HẠN CUỐI CÙNG NỘP HỒ SƠ

 

Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang web của UCD http://www.smurfitschool.ie/vietnam.

 

Giai đoạn 2: Nộp đơn xin học bổng của Irish Aid

Những thí sinh đươc trường UCD chấp nhận có thể nộp hồ sơ xin học bổng của Irish Aid. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại www.embassyofireland.vn  và www.vietnamirelandalumni.org. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2012

 

Thông tin liên hệ:

Giai đoạn 1: Vui lòng liên hệ với UCD: Gillian Durnin – MBA Admissions Manager

TeL: +00 353 1716 8862; email: mba@ucd.ie

 

Giai đoạn 2: Vui lòng liên hệ Đại Sứ quán Ireland.

Tel: +84.04.39387808 (Chị Mai Chi); e-mail: chi.nguyen@dfanet.ie).

 

Học bổng bao gồm: vé máy bay hai chiều, học phí, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn định cuộc sống, tiền sách vở và quần áo (nếu phù hợp). Học bổng chỉ dành cho cá nhân với thời gian học toàn thời gian kéo dài 12 tháng.

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích đơn xin học bổng của các ứng viên của khu vực công, là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác